Mẫu biểu - Văn bản
Mẫu biểu - Văn bản thuộc lĩnh vực quản lý
Search
Quyết định ban hành quy định đối với sinh viên nội trú
Thumbnail
Quyết định ban hành quy định đối với sinh viên nội trú
QĐ ban hanh QĐ sinh vien noi tru.doc


File size 122 K
Downloads 13
Date Sáu 11/11/2016 @ 03:46
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Quy trình công tác khen thưởng liên quan đến sinh viên
Thumbnail
Quy trình công tác khen thưởng liên quan đến sinh viên
Quy trinh cong tac khen thuong SV.doc


File size 26 K
Downloads 5
Date Năm 11/10/2016 @ 04:59
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Quy trình giải quyết tin báo về an ninh trật tự liên quan đến sinh viên
Thumbnail
Quy trình giải quyết tin báo về an ninh trật tự liên quan đến sinh viên
Quy trình giai quyet tin bao ANTT SV.doc


File size 28 K
Downloads 10
Date Năm 11/10/2016 @ 04:58
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Hướng dẫn phát triển Đảng cho sinh viên
Thumbnail
Hướng dẫn phát triển Đảng cho sinh viên dân sự:
Hướng dẫn PTD SVDS.doc
Mẫu biểu liên quan:
Mau bieu KN,CDCT SVDS.doc


File size 58 K
Downloads 8
Date Năm 11/10/2016 @ 04:55
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Tờ trình Giám Đốc Học viện về Công tác chính sách cho sinh viên
Thumbnail
Tờ trình Giám Đốc Học viện về Công tác chính sách cho sinh viên
Tờ trinh Giam doc HV ve cong tac chinh sach cho sinh vien.doc


File size 48 K
Downloads 16
Date Năm 11/10/2016 @ 04:54
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

< BACK  1 of 2  NEXT >
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0