Mẫu biểu - Văn bản
Mẫu biểu - Văn bản công tác đào tạo
Search
HD Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
Thumbnail
Hướng dẫn Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
Quy trinh giai quyet thu tuc hanh chinh cho sinh vien dan su he dao tao chinh quy.doc
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
QT-TN&GQTT cho sinh viên.doc


File size 38 K
Downloads 105
Date Năm 11/10/2016 @ 04:51
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Mẫu biểu giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
Thumbnail
Mẫu biểu giải quyết thủ tục hành chính sinh viên

File size 104 K
Downloads 197
Date Năm 10/27/2016 @ 04:24
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

HD quy trình tiếp nhận, giới thiệu và chuyển sinh hoạt Đoàn
Thumbnail
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giới thiệu và chuyển sinh hoạt Đoàn

File size 39 K
Downloads 57
Date Năm 10/27/2016 @ 04:18
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017
Thumbnail
Kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017

File size 174 K
Downloads 48
Date Năm 10/27/2016 @ 03:14
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy
Thumbnail
Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy

File size 29 K
Downloads 454
Date Sáu 11/01/2013 @ 02:43
Author Administrator Account
EMail admin@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

< BACK  1 of 3  NEXT >
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0