Mẫu biểu - Văn bản
Mẫu biểu - Văn bản công tác đào tạo
Search
Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy
Thumbnail
Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy.

File size 1291 K
Downloads 192
Date Năm 10/05/2017 @ 10:26
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

HD Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
Thumbnail
Hướng dẫn Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
Quy trinh giai quyet thu tuc hanh chinh cho sinh vien dan su he dao tao chinh quy.doc
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
QT-TN&GQTT cho sinh viên.doc


File size 38 K
Downloads 337
Date Năm 11/10/2016 @ 04:51
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Mẫu biểu giải quyết thủ tục hành chính sinh viên
Thumbnail
Mẫu biểu giải quyết thủ tục hành chính sinh viên

File size 104 K
Downloads 833
Date Năm 10/27/2016 @ 04:24
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

HD quy trình tiếp nhận, giới thiệu và chuyển sinh hoạt Đoàn
Thumbnail
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giới thiệu và chuyển sinh hoạt Đoàn

File size 39 K
Downloads 108
Date Năm 10/27/2016 @ 04:18
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

Kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017
Thumbnail
Kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017

File size 174 K
Downloads 110
Date Năm 10/27/2016 @ 03:14
Author Ban THanhnnien
EMail bantn@mta.edu.vn
    DOWNLOAD

< BACK  1 of 3  NEXT >
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0