Rèn luyện thể lực gắn với nhiệm vụ học tập và công tác của học viên
Đóng
Rèn luyện thể lực gắn với nhiệm vụ học tập và công tác của học viên
  Ngày đăng : 16/10/2017 Lượt xem:  1106
Thể lực hay sức khỏe là yếu tố quan trọng, cốt nõi trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi quân nhân trong quân đội. Do đó việc rèn luyện thể lực thường xuyên đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định trong Chỉ lệnh công tác Quân sự - Quốc phòng hằng năm. Rèn luyện thể lực không những là nhu cầu hay sở thích mà còn là nhiệm vụ bắt buộc trong quân đội, do vậy, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện thể lực nhằm không ngừng nâng cao sức khỏe để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, học tập và công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Đối với Học viện, nhiệm vụ đào tạo và NCKH phải đi đôi với rèn luyện sức khỏe, chính vì vậy công tác huấn luyện, rèn luyện phải được tổ chức và duy trì thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị đầu mối. Mỗi cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ đang công tác và học tập tại Học viện không chỉ trang bị riêng cho mình kiến thức chuyên môn giỏi mà còn phải thường xuyên có phương pháp rèn luyện để có thể lực tốt, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, huấn luyện thể lực cho bộ đội.

Trong thời gian qua, việc rèn luyện thể lực đối với học viên còn nhiều bất cập, quản lý của cán bộ còn lỏng lẻo, chất lượng thể lực của học viên chưa được như mong muốn… Từ năm học 2016 - 2017 đến nay, Học viện đã tập trung chấn chỉnh việc duy trì rèn luyện thể lực của học viên, xây dựng Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực đối với học viên đào tạo hệ ký sư quân sự tại Học viện được thực hiện từ năm học 2017 - 2018 và bắt đầu đối với học viên Khóa 48 trước khi ra trường. Để việc tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động và rèn luyện thể lực, Văn phòng đã có một số Văn bản hướng dẫn tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xây dựng kế hoạch khôi phục lại chế độ hành quân rèn luyện đối với các đơn vị quán lý học viên. Hành quân rèn luyện không chỉ mang lại thể lực và sức khỏe mà còn rèn luyện cho học viên có bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, biết cách xử lý tình huống trong chỉ huy hành quân, sát với nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị.

Việc triển khai kế hoạch kiểm tra đạt chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực, tổ chức hành quân rèn luyện đối với học viên đã được các đơn vị phổ biến, quán triệt nghiêm túc trong đơn vị. Cán bộ, học viên xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác tổ chức, quản lý, huấn luyện và rèn luyện. Đặc biệt, đối với học viên đã từng bước nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự rèn luyện của bản thân. Qua những ngày đầu tổ chức hành quân rèn luyện, mặc dù trên vai mang 20kg cát đối với nam và 10kg cát đối với nữ nhưng cán bộ, học viên đã xác định được nhiệm vụ của mình nên việc rèn luyện thể lực, đặc biệt là việc hành quân rèn luyện không mấy khó khăn, cán bộ, học viên đã hoàn thành nhiệm vụ trong hành quân rèn luyện.

Tin rằng, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự giám sát của cơ quan chuyên môn và sự đồng thuận của cán bộ, học viên, nhiệm vụ rèn luyện của học viên sẽ từng bước được củng cố và nâng cao, đáp ứng được yêu cầu đề ra trong công tác huấn luyện thể lực và chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực của học viên trong Học viện.

Trần Hạnh Phúc – P4
Quay Về

Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0