Đăng ký lưu trú

1. Đối tượng được đăng ký:

Sinh viên dân sự hệ đại học và cao đẳng, học viên dân sự hệ sau đại học.

Thứ tự xem xét ưu tiên: sinh viên năm thứ nhất, sinh viên thuộc đối tượng chính sách, sinh viên nữ. Để chủ động khai thác hết 720 chỗ ở hiện có; mặt khác, sinh viên khoá cũ vào học từ đầu tháng 8, sinh viên năm thứ nhất đầu tháng 9 mới nhập học, vì vậy, phân chia cho khoá cũ 144 - 180 chỗ (chiếm 20% - 25%) và khoá mới 540 - 576 chỗ  (chiếm 75% - 80%).

2. Cách thức đăng ký: 

     - Đối với sinh viên khoá cũ: Trước ngày 31/5, sinh viên làm đơn xin vào ở nội trú (theo mẫu) và gửi về Ban quản lý khu nội trú.

    Trước ngày 15/6 danh sách sinh viên được duyệt vào ở nội trú sẽ thông báo rộng rãi trên mạng.

    - Đối với sinh viên khoá mới: đăng ký ngay khi làm thủ tục nhập học.

   * Ghi chú:

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách phải gửi kèm theo đơn bản phô tô chứng nhận còn thời hạn để làm cơ sở ưu tiên xét duyệt.

- Sinh viên khoá cũ khi được duyệt vào ở nội trú: Thực hiện nộp phí nội trú tại Phòng Tài chính trước khi liên hệ với Ban quản lý Ký túc xá để làm thủ tục vào ở nội trú theo quy định.

- Đối với các sinh viên chưa được duyệt: Chờ khi khoá mới nhập học (cuối tháng 9), nếu còn dư chỗ, Ban quản lý Ký túc xá sẽ thông báo và xét tiếp cho đến khi hết 720 chỗ.

            - Trong quá trình sử dụng, nếu làm hỏng thiết bị do lỗi chủ quan thì sinh viên phải chịu chi phí bồi thường./. 
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0