Học bổng trong nước

Học sinh (HS), sinh viên (SV) có kết quả học tập, rèn luyện tốt được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. Ngoài ra, những HSSV có thành tích học tập, công tác xã hội hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn còn có nhiều cơ hội được nhận học bổng do các tổ chức hoặc cá nhân trong nước tài trợ, như:

I. Học bổng thường niên:

- Học bổng Acer Việt Nam

- Học bổng Dầu khí Việt Nam

- Học bổng Hà Nội Telecom - Vietnammobile

- Học bổng Minh Đức

- Học bổng K-T

II. Học bổng không thường niên:

- Học bổng Báo Dân trí - Bà Nguyễn Thị Thoa

- Học bổng Doanh nghiệp tư nhân Nam Úc

- Học bổng Quỹ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

- Học bổng Vừ A Dính

- Học bổng Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

- Học bổng Tiếp sức đến trường

               - Học bổng Tổ chức Hỗ trợ đại học Việt Nam

 
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0