Hoạt động phong trào

- Phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”

- Phong trào “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác”

- Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học”

- Phong trào “Thi Olympic”.

- Phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”

- Phong trào “Thanh niên tình nguyện” gồm các hoạt động:

+ Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường

+ Phổ cập tin học và khai thác sử dụng Internet

+ Chung sức cùng cộng đồng

+ Đền ơn đáp nghĩa

+ Hiến máu tình nguyện 
Hình ảnh tiêu biểu
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0