Các tổ chức Đoàn cơ sở

Tổ chức đoàn trong Học viện được thành lập tại các đơn vị cơ sở, gồm 23 tổ chức đoàn với khoảng 5000 đoàn viên thanh niên.

- Đoàn cơ sở 3 cấp: Bố trí ở các tiểu đoàn (hệ) quản lý học viên, có liên chi đoàn ở đại đội và chi đoàn ở các lớp học viên
- Đoàn cơ sở 2 cấp: Bố trí ở các khoa (Viện) đào tạo sinh viên dân sự, Trung tâm huấn luyện 125-Vĩnh Phúc, Văn phòng
- Đoàn cơ sở 1 cấp (chi đoàn trực thuộc): Bố trí ở các Phòng, Khoa (Viện) còn lại.


 
Hình ảnh tiêu biểu
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0